Tradisjonell entreprenørvirksomhet

Vi driver tradisjonell entreprenørvirksomhet med hovedvekt på graving og masseflytting. Markedsområdet er fortrinnsvis Vadsø og omegn.

image
Vi utfører alt innen:

Graving og grunnarbeider, masseforflytting og transport, kommunaltekniske anlegg, veier og tomter, anleggsgartnervirksomhet, rørinspeksjon, filming, snørydding og sandstrøing.

I tillegg er vi en leverandør/produsent av grus, pukk, stein og andre masser.

image

image
Kontakt oss for mer informasjon